Nhận biết trẻ sơ sinh bú bình đủ sữa

  • Chủ đề dành cho các bạn bị mất sữa và nuôi bộ hoàn toàn bằng sữa công thức

Công thức tính lượng sữa đủ nhu cầu cho trẻ nhỏ hơn 1 tuần tuổi

Với trẻ dưới 3,2kg

  • Lượng sữa hàng ngày dùng là: X(ml) = n x 70ml (trong đó n là số ngày tuổi của trẻ) lượng này chia làm 8 bữa/ ngày.

Với trẻ trên 1 tuần tuổi

  • Nhỏ hơn 8 tuần: X(ml) = 800ml – 50 x (8 – n) (trong đó n là số ngày tuổi của trẻ) lượng này chia làm 8 bữa/ ngày.
  • Trên 2 tháng: X(ml) = 800ml + 50 x (n – 2) (trong đó n là số ngày tuổi của trẻ) đó là lượng sữa tính trên 1 ngày cho trẻ.

Số bữa ăn như thế nào?

  • Trẻ sơ sinh: 8 bữa/ngày
  • Trẻ nhỏ hơn 3 tháng: 7 bữa/ngày
  • Trẻ từ 3 – 6 tháng: 6 bữa/ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *